Woningbouw

  1. Home
  2. /Watermanagement
  3. /Introductie
  4. /Modern watermanagement
  5. /Woningbouw
Modern watermanagement betekent dat eerst gekeken wordt of het ruimtegebruik kan worden aangepast i.p.v. het natuurlijk watersysteem. Dat geldt dus ook voor huizenbouw. Op dit moment wordt op verschillende locaties geëxperimenteerd (w.o. IJburg, Leeuwarden en Maasbommel) met permanent drijvende huizen. Bijzonder spectaculair zijn de huizen bij Maasbommel omdat die op een rivieroever zijn gebouwd en alleen met hoogwater met de waterstand meebewegen.
Begin 2006 hebben VROM en Rijkswaterstaat 15 riviersteden de gelegenheid gegeven om met een ruimtelijk plan te komen voor aangepaste huizenbouw in het buitendijkse gebied waarbij tevens ruimte voor de rivier moet worden gemaakt.