Wereldbevolking

  1. Home
  2. /New Towns
  3. /Introductie
  4. /Wereldbevolking
De nieuwe stad en de wereldbevolking


Wat leert nu dit beknopte overzicht? Dat overal in de wereld de nieuwe stad als belangrijk instrument in het verstedelijkingsbeleid een zeer belangrijke rol speelt. Natuurlijk is de concrete uitvoering van alle genoemde voorbeelden in Azi, Afrika en Zuid-Amerika niet overal en in de gewenste mate gaande. Daarvoor is de verstedelijking als maatschappelijke opgave te zeer verbonden met de maatschappelijke problemen in de betreffende landen zelf.
Maar het is onmiskenbaar en onvermijdelijk dat de verstedelijking zich op ongekende schaal in de wereld zal voortzetten en dat de bouw van vele honderden nieuwe steden daarin een onmisbaar element is. Tegelijkertijd vragen de vele honderden ‘oude’ nieuwe steden in de ‘oude’ wereld om ingrijpende vernieuwing en aanpassing aan moderne tijden. Vooral die steden die als monofunctionele industriesteden zijn gebouwd en geen aanvaardbaar leefklimaat meer bieden.

Wereldwijd voltrekt zich de zogeheten demografische transitie in een historisch gezien niet eerder voorgekomen tempo. Deze transitie bestaat uit een zeer hoge bevolkingsgroei, gepaard gaand met een massale trek vanuit het platteland naar de steden. De ramingen voor de bevolkingsgroei spreken duidelijke taal: van ruim 4 miljard mensen nu, naar zo’n 10 miljard tegen het einde van deze eeuw.

Steeds meer stedelingen (Bombay)
Nu wonen zo’n 2 miljard mensen in steden, in 2030 zullen dat er al ca. 4 miljard (moeten) zijn. Deze mensen zullen in een of twee generaties een gezinsrevolutie doormaken: van plattelanders naar stedelingen in een ingrijpend gewijzigde situatie wat gezinssamenstelling, leefwijze, opleidingsbehoefte, arbeidsmogelijkheden, tijdsindeling, maatschappelijke participatie etc. etc. betreft.
Onze nieuwe steden zullen die mensen moeten huisvesten en deze veranderende omstandigheden grotendeels meebepalen. De steden moeten daarop zijn ingericht en hoe beter zij dat zijn, hoe meer kansen zij deze inwoners bieden op een beter bestaan. En daarom gaat het per slot van rekening in de stedenbouw.

Catalogus

In de catalogus van de Plusbibliotheken vindt u een enorme collectie (populair) wetenschappelijke boeken en artikelen.

U kunt gevonden media zelf aanvragen en afhalen in uw eigen bibliotheek.

Partners

Flevomeer bibliotheek