Water vasthouden

  1. Home
  2. /Watermanagement
  3. /Introductie
  4. /Modern watermanagement
  5. /Water vasthouden
Om het watervasthoudend vermogen van het landschap te vergroten worden nu zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied maatregelen getroffen. In het landelijk gebied kan dat zijn herbebossing van berghellingen en het opnieuw laten meanderen van rechtgetrokken beken en waterlopen. In het stedelijk gebied kunnen z.g. “Wadi’s” en regenopvanginstallaties een aanzienlijke bijdrage aan het watervasthoudend vermogen leveren.