Verslag januari '11

  1. Home
  2. /Kenniscafé
  3. /Het KennisCafé in 2011
  4. /Verslag januari '11Met goede opleiding leef je langer

Flevoziekenhuis niet langer 'dom' en is daarna meteen de beste

De voordelen van een goede opleiding zijn algemeen bekend: een baan met perspectieven, een fijne woning en een aangenaam leven behoren dan tot de mogelijkheden. Het blijkt echter ook dat studie waarde heeft als het om het om kwaliteit van leven gaat. Een hoger opgeleid iemand leeft langer en kent ook een langere periode in goede gezondheid dan iemand die een geringe opleiding heeft. Dat zei dr. Anton Kunst, universitair hoofddocent in het AMC.
Dat deed hij tijdens het eerste Kenniscafé van 2011, zoals gewoonlijk onder leiding van Peter van Schooten. De gespreksleider vond, behalve Kunst, dr. Roos Rajae, senior scientist visual experience bij Philips, en Cor Calis, directeur Zorg van het Flevoziekenhuis, bij zich aan tafel. De drie lieten hun licht schijnen over het item ‘Helende omgeving’.

Ouder
Kunst kwam tot zijn uitspraken omdat hij zich bezighoudt met de invloed van de sociale en economische omstandigheden. Hij kijkt naar de rol van de omgeving en de sociale status van patiënten, wat zijn de verschillen en hoe worden die veroorzaakt? “Iemand met een hoge opleiding wordt vijf jaar ouder dan een persoon die nauwelijks naar school is geweest. Een vrouw wordt in het eerste geval 88 en in het tweede geval 83 jaar”, zei hij. Dat iemand met weinig scholing minder oud wordt 

komt vooral omdat lageropgeleiden minder controle hebben over hun leven, niet precies weten waar ze moeten aankloppen, afhankelijker zijn van anderen. Dat levert eerder stress op. Bovendien raken ze moeilijk uit hun vaak slechte woonomstandigheden.”

En ook: “Je verwacht grote verschillen in levensverwachting tussen Nederlanders en migranten. Wij leven immers in een welvarend land. Beide groepen worden vrijwel even oud. Dat komt met name omdat allochtonen weinig te kampen hebben van hart- en vaatziekten en kanker, juist weer ziekten die je veel bij ons vindt.” De gemiddelde leeftijd die iemand in Nederland haalt ligt op 80.5 en in Almere komt dat uit op 80.3. Maar, voegde Calis daaraan toe, de zorgconsumptie ligt in Almere hoger. Almeerders gaan dus vaker naar de huisarts, c.q. het ziekenhuis toe. Zonder de redenen daarvoor aan te geven deelde hij mee dat er vooral meer suikerziekte en vetzucht werd geconstateerd.

De benodigde gegevens voor Kunst worden overigens verkregen via enquêtes en gegevens van huisarts, ziekenhuis en CBS. “Mensen kunnen overigens het beste zelf aangeven hoe het met hun gezondheid gesteld is. Iemand die zegt dat het goed met hem gaat is vaak een betere graadmeter dan zoiets door bepaalde cijfers voorspeld wordt. Mensen kennen hun eigen lichaam het beste.”

 

Lichtsystemen
Roos Rajae gaf aan dat zij op haar afdeling lichtsystemen ontwikkelt die een gunstige invloed op mensen kunnen hebben. Verlichting die een meerwaarde heeft. “Ik ben bij een project betrokken die de 

ziekenhuisomgeving van de toekomst ontwikkelt. We willen een ziekenhuis zodanig inrichten dat patiënten zich daar prettig bij voelen. Ze herstellen dan beter, leert de ervaring.”

Ze ging in op infrarood en ultraviolet licht: het laatste heeft verschillende golflengten en kan tot huidkanker leiden. Rajae: “Ultraviolet licht heeft een slechte naam, maar zorgt wel voor de belangrijke vitamine D op de huid. Dat is belangrijk voor de opbouw van onze botten. Gedoseerd gebruik ervan is niet slecht.”

Met blauw licht hou je werknemers wakker, voegde ze eraan toe. Die invloed heeft het. Op basisscholen is geëxperimenteerd met het gebruik van verschillende soorten licht. “Kinderen bleven letterlijk beter bij de les”, zei ze. Rood licht zie je, infrarood licht kun je niet waarnemen. De laatste heeft een goede warmtewerking op de huid, bij ischias bijvoorbeeld. Samen met o.a. het Flevoziekenhuis wordt onderzocht hoe patienten het licht in hun omgeving ervaren en hoe het zou kunnen worden veranderd opdat het een gunstige werking krijgt bij hun genezing. Speciale soorten licht zouden bijvoorbeeld kunnen helpen bij neurologische aandoeningen, depressies en op intensive care-afdelingen.

Registreren
Cor Calis vertelde dat het Flevoziekenhuis lang genoeg een ‘dom’ ziekenhuis was geweest. “We boden goede kwaliteit, maar we vergaten het vast te leggen. Dat kwam omdat we zo druk bezig waren met de groei van het ziekenhuis. We konden 

de bijbehorende gegevens niet overleggen als daarom gevraagd werd, bijvoorbeeld door het AD. Het leverde ons lage noteringen in allerlei lijstjes op. Dat moest veranderen, vonden we. We hebben alle gegevens geregistreerd en nu zijn we het beste ziekenhuis.”

Zoiets doe je niet van de ene op de andere dag. Dat moet bij alle medewerkers in het hoofd gaan zitten. Men moest anders gaan denken. Om dat te bereiken werd het Planetree-concept geïntroduceerd, ook in andere ziekenhuizen toegepast, maar dus ook bij het ‘Flevo’ gezien als een ideale manier om alle neuzen van alle medewerkers (van hoog tot laag) dezelfde kant op te krijgen.

Kenmerken: een betere zorg, een helende omgeving bieden en toewerken naar een financieel gezonde organisatie. Het zorgmodel probeert niet alleen de patiënten optimaal bij te staan maar ook een inspirerende cultuur te bieden voor medewerkers. Calis: “Een patiënt moet in feite de regie pakken over zijn ziekte. Hij of zij moet er bewust mee omgaan. We willen een helende omgeving aanbieden: vriendelijk, één die niet afstoot. Onze hal is een soort vliegtuiglobby. Je krijgt niet meteen een angstig gevoel als je daar binnenstapt. Ons idee is: doordat iemand zich prettiger voelt, is hij ook eerder beter.”

Het Flevoziekenhuis biedt ook sinds enige tijd aanvullende zorg, zoals acupunctuur. “Mensen die dit al kennen, weten dat zeer te waarderen. Een behandeling zit vaak in het verzekeringspakket”, aldus Calis. Een ontspannende massage behoort ook tot de mogelijkheden, dit alles om een patiënt zich goed te laten voelen. Dat geldt ook voor de ‘aankleding’ van afdelingen, zoals oncologie. “Deze mensen zijn veelal ernstig ziek. Ze moeten zich er thuis voelen. Ze komen in een soort huiskamer. Het is, al met al, geen klassieke ziekenhuisomgeving.” Er wordt ook gewerkt met geuren en kleuren en in de hal wordt regelmatig piano gespeeld.

Hij moest erkennen dat een ziekenhuis in principe een zeer ongezonde omgeving is. De aanwezigheid van virussen zorgt daar bijvoorbeeld voor. “Iemand die in het buitenland in een ziekenhuis heeft verbleven wordt eerst in quarantaine gehouden. We nemen geen enkel risico.”
 

Catalogus

In de catalogus van de Plusbibliotheken vindt u een enorme collectie (populair) wetenschappelijke boeken en artikelen.

U kunt gevonden media zelf aanvragen en afhalen in uw eigen bibliotheek.

Volg het Kenniscafé op