Verslag februari '11

  1. Home
  2. /Kenniscafé
  3. /Het KennisCafé in 2011
  4. /Verslag februari '11

'Almeerders hebben meer binding met stad dan gedacht'
Ouders tonen vaak weinig ambitie voor soort onderwijs van hun kinderen

Tekst: Thijs Wartenbergh

Almeerders hebben, onder andere omdat ze meerdere keren tijdens hun wooncarrière verhuizen, meer binding met de stad dan over het algemeen wordt gedacht. In Almere moet een universiteit komen en de Hogeschool Windesheim wil uiteindelijk toe naar een totaal van 5000 studenten. Nu zijn dat er 900.

Dat waren enige opvallende feiten die drie sprekers naar voren brachten tijdens het maandelijkse Kenniscafé in de nieuwe bibliotheek van Almere, dat dit keer op 24 februari plaatsvond.

Degenen die door gespreksleider Peter van Schooten aan de tand werden gevoeld over het item onderwijs en het belang daarvan voor Almere, waren: Arnold Reijndorp, bijzonder hoogleraar grootstedelijke sociologie aan de UVA, Kees Verhaar, programmaleider Onderzoek van het Nicis Institute en Albert Cornelissen, voorzitter van het College van Bestuur van hogeschool Windesheim Flevoland.

Voor Reijndorp, die de Han Lammers Leerstoel bekleedt en studenten oproept onderzoek te doen naar Almeerse ontwikkelingen, was het een eye-opener - zoals hij aangaf – dat de gemiddelde Almeerder meer binding met de stad heeft dan over het algemeen wordt gedacht. “Er heerst nogal eens het beeld van nooit uitgepakte verhuisdozen. Ofwel, velen hebben het idee dat mensen zo snel mogelijk weer weg willen uit Almere”, liet hij weten.

Dat valt in de praktijk mee. Uit batchelor’s onderzoek is gebleken dat het merendeel blijft en bovendien vaak verhuist.

De diverse keren dat mensen binnen Almere verkassen zorgt juist voor een grotere betrokkenheid. “Ze kennen meer wijken, ze kennen de mensen uit de andere wijken waar ze gewoond hebben, ze kunnen de kwaliteit van scholen vergelijken. Al met al hebben dat soort mensen een goed beeld van Almere en dat zorgt voor een hechtere band met de stad.”

Gebleken is ook dat de positie van de lagere middenklasse, mede door de economische crisis, instabiel is. “Deze groep voelt zich niet meer vertegenwoordigd door de politiek. De mensen uit deze klasse zitten net tussen groepen in die zich ofwel aan de onderkant of aan de bovenkant van de samenleving bevinden. Ze worden enigszins vergeten”, aldus Reijndorp. Hij constateerde voorts dat het niveau van het Almeerse onderwijs daalt omdat de ouders van veel kinderen, zo vermoedt hij, te weinig ambitie vertonen.

“Mbo-niveau is voldoende, hbo hoeft niet per se”, is daarbij de stelling van de ouders.

‘Dubbeltjes’
Kees Verhaar, van het Nicis Institute, een kennisinstituut, ging daarop in door op te merken dat in Friesland – waar hij werkzaam is geweest – bij de opleiding van kinderen door de ouders niet verder werd gekeken dan de mogelijkheden die ze zelf in hun jeugd hadden gehad. “Dubbeltjes blijven dan dubbeltjes”, aldus Verhaar. Hoewel die ‘dubbeltjes’ in potentie vaak meer talenten hebben en dus een hogere opleiding kunnen volgen. Er wordt door ouders echter niet verder gekeken dan de directe omgeving.

Dat kan veranderen, liet hij verder weten. Maar daarvoor is nodig dat ouders hun verantwoordelijkheid pakken en dat de rol van het onderwijs tegen het licht wordt gehouden. “Het op de juiste wijze vanaf de basisschool doorverwijzen naar het vervolgonderwijs kan verbeterd worden”, zegt Verhaar. Voort is er een rol voor de gemeente: deze kan actiever zijn bij centra voor Jeugd & Gezin, door ouders te attenderen op het ontwikkelingsniveau van hun kinderen.

Voorts, zo meende Verhaar, dient er in Almere een universiteit te komen. “Voor mijn part een Annemarie Jorritsma Universiteit.

Komt zo’n universiteit er niet, dan trekken hoger opgeleiden weg uit deze stad.”

Student-ondernemer
Albert Cornelissen, van Windesheim Flevoland, was het daar niet mee eens. “Studenten op hbo-opleidingen zijn erg ondernemend ingesteld. Die vinden wel werk dus. Velen beginnen zelf al een bedrijf tijdens de studie en die ondernemingen draaien zo goed, dat ze hun studie niet afmaken. Een paar jaar later vaak wel, overigens.”

Voor het nieuwe studiejaar zijn er inmiddels 67 inschrijvingen, bovenop de huidige 900 studenten. In september zijn er 12 opleidingen beschikbaar. In 2012 komen er 2 bij en in 2013 ook. “Ik ben blij met die 67. Dat aantal lijkt niet veel. De ervaring leert echter dat inschrijvingen vaak pas voor de aanvang van het nieuwe studiejaar plaatsvinden. We hopen dat we 300 nieuwkomers kunnen noteren”, aldus Cornelissen. In het nieuwe gebouw, tegenover het Flevo Ziekenhuis, is er plaats voor 2500 studenten. Bij een verdere toeloop moet naar een tweede onderkomen gezocht worden. Een locatie in het centrum, mogelijk de oude bibliotheek, is daarbij een optie.

Een sterk punt van het uit Zwolle afkomstige Windesheim is het co-makership, de student in het tweede jaar koppelen aan een bedrijf. Zo bestaan er in dit opzicht goede contacten met het Flevo Ziekenhuis, gaf hij aan, en andere bedrijven. Een ander krachtig item is de zorg voor studenten en de goede begeleiding die ze krijgen, meent Cornelissen.

Almere telt ongeveer 5000 studenten, van wie het merendeel buiten Almere studeert. De Universiteit van Amsterdam heeft destijds de hogeschoolopleidingen in Almere losgelaten omdat de aandacht op Amsterdam nodig was en voorfinanciering voor een uitbreiding van studies uit eigen middelen moest komen. “Wij hebben een garantiefonds kunnen regelen. Ons bedrijfsrisico is gering”, aldus Cornelissen.

Hij is niet bang dat met een mogelijk sterke groei van het aantal studenten een tekort aan docenten zal ontstaan.

“Ik denk dat we dat wel zullen redden. Zo mogelijk schakelen we gekwalificeerde mensen uit het bedrijfsleven of het ziekenhuis in. Die moeten zich onze filosofie over het omgaan met en het doceren van studenten natuurlijk wel eerst eigen maken.”

 

Catalogus

In de catalogus van de Plusbibliotheken vindt u een enorme collectie (populair) wetenschappelijke boeken en artikelen.

U kunt gevonden media zelf aanvragen en afhalen in uw eigen bibliotheek.

Volg het Kenniscafé op