Plus bibliotheek Flevoland

Studium Generale Almere

  1. Home
  2. /Studium Generale Almere
"Hersenletsel is een onzichtbare aandoening die jaarlijks 130.000 mensen treft"
“Mensen kunnen het niet aan me zien, ze vinden het raar dat ik nog steeds niet beter ben”

"In Nederland leven ongeveer 500.000 mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)".
 
20 mei - Een verborgen handicap : niet aangeboren hersenletsel
 
Niet Aangeboren Hersenletsel
Op woensdag 20 mei organiseren Windesheim Flevoland, CAH Vilentum Almere en de nieuwe bibliotheek een Studium Generale college over Niet-Aangeboren Hersenletsel. Hersenletsel door ziekte of ongeval is een onzichtbare aandoening die jaarlijks 130.000 Nederlanders treft. Meer begrip en bekendheid is nodig aldus Kitty Jurrius, Associate Lector op het gebied van hersenletsel bij het lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg van Windesheim Flevoland. Tijdens dit college vertelt zij over de aandoening, over de gevolgen, over de zorg en de wijze waarop deze door getroffenen wordt ervaren. Dit doet ze op basis van gesprekken met mensen met hersenletsel en hun naasten.
Dr. Kitty JurriusKitty Jurrius
 
Een verborgen handicap
Eten, drinken, slapen, werken of op visite gaan. Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is dat niet langer vanzelfsprekend. Volgens de hersenstichting kampen zo’n 500.000 mensen in Nederland met de directe gevolgen van een hersenaandoening. Een zeer omvangrijke groep, in aantal vergelijkbaar met de groep astmapatiënten. Op het oog lijkt er met hen niks aan de hand, maar schijn bedriegt. Begrippen als eigen regievoering of eigen kracht krijgen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel een andere betekenis. Last hebben van verminderde informatieverwerkingssnelheid is wat anders dan verminderde intelligentie.
 
Oorzaken
Niet-aangeboren hersenletsel kan verschillende oorzaken hebben. Beschadiging van de hersenen kan ontstaan door een ongeval, beroerte, een hersentumor, langdurig zuurstoftekort of door een infectie. Ook ziektes zoals Multiple Sclerose of Parkinson kunnen leiden tot hersenletsel. In veel gevallen is het hersenletsel blijvend en houden mensen last van chronische functiebeperkingen zoals vermoeidheid, een verslechterd korte termijn geheugen of gedragsverandering.
 
Chronisch
In bestaande onderzoeken wordt het herstel na niet aangeboren hersenletsel onderverdeeld in fasen die op elkaar volgen. Het lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg ontwikkelde eerder een indeling, waarbij de fasen elkaar niet synchroon opvolgen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de crisisfase, de verwerkingsfase en de integratiefase. “Zeker bij patiënten met niet aangeboren hersenletsel fluctueert het herstel. De ene keer lijken mensen het leven op de rit te hebben, de andere keer is er vertwijfeling en zijn ze nog bezig met de verwerking”, aldus Kitty Jurrius.
 
Dr. Kitty Jurrius onderzoekt hoe de nazorg voor deze patiëntengroep beter kan. Met de transitie van de zorg naar gemeenten krijgen meer zorgprofessionals met patiënten met hersenletsel te maken. Door getroffenen een stem te geven wil zij meer begrip kweken voor de beperkingen die mensen na het hersenletsel overhouden.
Voor wie
Studium Generale Almere is zowel voor studenten van Windesheim Flevoland en CAH Vilentum Almere als voor overige belangstellenden.

Wanneer en waar
Woensdag 20 mei
Tijd: van 19.30 uur tot circa 21.30 uur.
Locatie: de nieuwe bibliotheek in Almere Stad, Stadhuisplein 101.

Inschrijven
De toegang is gratis. Gratis toegangskaarten kunt u hier bestellen of via de klantenbalies in de nieuwe bibliotheek.

Informatie
Voor meer informatie stuur een e-mail naar info@plusbibliotheekflevoland.nl.

Catalogus

In de catalogus van de Plusbibliotheken vindt u een enorme collectie (populair) wetenschappelijke boeken en artikelen.

U kunt gevonden media zelf aanvragen en afhalen in uw eigen bibliotheek.

Partners Studium Generale

 

Over Studium Generale

Investeer in jezelf!
Volg het Studium Generale Almere

Of je nu studeert, werkt of even pas op de plaats maakt, in de huidige kennissamenleving ontkom je er niet aan om je zelf te blijven ontwikkelen. Studium Generale Almere helpt je daar bij.

Studium Generale Almere
Studium Generale is de algemene naam waaronder universiteiten en enkele hogescholen colleges, lezingen, discussies en cursussen organiseren voor studenten die hun blik willen verruimen en willen investeren in hun eigen groei en ontwikkeling. Deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor andere belangstellenden.

Trailer KennisCafé