Onderzoeksinstituten

  1. Home
  2. /Watermanagement
  3. /Links
  4. /Onderzoeksinstituten
Alle belangrijke onderzoeksinstituten in Nederland die gerelateerd zijn aan het thema watermanagement zijn aangesloten bij het Nederlands Centrum voor Rivierkunde (NCR) en/of het Nederlands Centrum voor Kust en Zee onderzoek (NCK). Hieronder volgt de lijst van partners van het NCR en het NCK.

Partners van het Nederlands Centrum voor Rivierstudies (NCR):


Partners van het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) Adviesbureau’s
Voor alle adviesbureaus in Nederland die zich bezighouden met water gerelateerde thema’s zie “Partners van waterland”.