New Towns

  1. Home
  2. /New Towns

 

 

Het begrip New Towns (‘Nieuwe Steden') is in de ruimtelijke planning gereserveerd voor een bijzonder type stedelijke ontwikkeling dat aan bepaalde kenmerken voldoet en met behulp daarvan redelijk nauwkeurig te omschrijven valt: de min of meer onafhankelijke nieuwe stad van enige omvang die op afstand van bestaande steden is gesticht.

Nieuwe stedelijke invlechtingen in bestaande oudere stedelijke omgevingen (New Town in Town) of grote stedelijke uitbreidingen aan de randen van de grote steden worden in de Europese praktijk over het algemeen aangeduid als stedelijke uitbreidingen en behoren dus niet tot het kennisobject New Town.

Op de volgende pagina's volgt een beknopte introductie over 'Nieuwe Steden'. U kunt deze introductie ook in zijn geheel downloaden als PDF bestand (251KB).

In Almere is het International New Town Institute gevestigd. De site bevat o.a. een interactieve  New Towns wereldkaart.

 

Catalogus

In de catalogus van de Plusbibliotheken vindt u een enorme collectie (populair) wetenschappelijke boeken en artikelen.

U kunt gevonden media zelf aanvragen en afhalen in uw eigen bibliotheek.

Partners

Flevomeer bibliotheek