Publicaties

  1. Home
  2. /Publicaties
'Leren van Almere : zes essays over de ontwikkeling van Almere' naar aanleiding van de zesdelige cursus 'Leren van Almere'. De auteurs zijn Johan Bouwmeester, Henk Licher, Ivonne de Nood, Michelle Provoost, Rob van der Velden, Wouter Weyers. De publicatie is als PDF te downloaden.
   
'Het andere Almere : Een ommekeer in denken over de toekomst van Almere' is de vijfde uitgave in de reeks 'Plusbibliotheek Flevoland Bulletin'  (voorheen WSF Flevoland Bulletin) van denieuwebibliotheek in Almere. Auteur Gert Breugem stelt dat naast alle aandacht voor de groei van Almere ook de bestaande stad niet uit het oog mag worden verloren. Om die bestaande stad toekomstbestendig te maken pleit  Breugem voor het scheppen van voorzieningen en verbinding. De publicatie is als PDF te downloaden.


 

 'Thuis in de polder : Hechten aan een plek' is de vierde uitgave in de reeks 'WSF-Flevoland Bulletin' van Bibliotheek Almere. Mathias Lehner gaat op zoek naar de relatie tussen mens en locatie. Waarom houden mensen aan de ene kant soms in één klap van een stad en kunnen ze zich aan de andere kant ook na tientallen jaren niet hechten aan een plek?  als PDF te downloaden.


 
'Almere: Stad met cultureel erfgoed van allure' is de derde uitgave in de reeks 'WSF-Flevoland Bulletin' van Bibliotheek Almere. Hans Peeters schrijft een 'biografie' van prehistorische jagers-verzamelaars in een verdrinkend landschap. Almere ligt op een bijzondere locatie, waar vanaf het einde van de laatste ijstijd, zo'n 12.000 jaar gelden zeer ingrijpende en snelle veranderingen in de natuurlijke omgeving voltrokken als gevolg van klimaatveranderingen.
En in die tijd leefden hier ook mensen: de eerste Almeeders.
De uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Historisch Almere. De publicatie is als PDF te downloaden.

 
'De nieuwe stad moet een sociale stad zijn' is de tweede uitgave in de reeks 'WSF-Flevoland Bulletin' van Bibliotheek Almere. Hierin schetst de auteur, Henk Licher, de wijze waarop steden ontwikkeld worden. Daarbij houdt hij een warm pleidooi voor innige samenwerking tussen ontwerpers en planners en de mens- en gedragswetenschappers. Met voorbeelden uit het nieuwe stadshart van Almere onderbouwt hij zijn stellingen. De publicatie is via mail aan te vragen of als PDF te downloaden.

 


'De Wortels van Almere' is de eerste uitgave van WSF Flevoland. Het bevat een bewerkte versie van de eerste Hazelnootlezing die in 2006 is uitgesproken door prof. em. dr. D.H Frieling. De uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Historisch Almere. De publicatie is als PDF te downloaden.

 


 

De reader 'The Changing of the guards' is het verslag van een gesprek op 19 september 2007 van oudgedienden met Teun Koolhaas – in zijn huis Polderblik in Almere - over het Blauw-Groene Raamwerk van Almere.  Hij bedacht dat de belangrijkste elementen van het blauw-groene raamwerk van Almere in kaart moesten worden gebracht. De aanwezigen waren vooral ontwerpers van het eerste uur die met Teun jaren aan Almere hadden gewerkt. De bijeenkomst is vervolgens aanleiding geweest voor het symposium 'Het Landschap van Almere' op 19 juni 2009. De reader is als PDF te downloaden.


 

Catalogus

In de catalogus van de Plusbibliotheken vindt u een enorme collectie (populair) wetenschappelijke boeken en artikelen.

U kunt gevonden media zelf aanvragen en afhalen in uw eigen bibliotheek.

Partners

Flevomeer bibliotheek