Modern watermanagement

  1. Home
  2. /Watermanagement
  3. /Introductie
  4. /Modern watermanagement
Het watermanagement heeft in de loop van de eeuwen talrijke ontwikkelingen meegemaakt. Eeuwenlang was de strategie gericht op landwinning en werden riviersystemen ingrijpend veranderd ten behoeve van scheepvaart en waterkracht. Een veerkrachtig, dynamisch stroomgebied werd geleidelijk aan getransformeerd tot een onstabiel en statisch watersysteem met hoge onderhoud -en beheerskosten en hogere veiligheidsrisico’s. De rivier werd heel lang gezien en behandeld als een gebruiksobject.

Respectievelijk in de jaren zeventig en negentig van de vorige eeuw werd het belang van een goed ecologisch functionerend en hydrologisch veerkrachtig systeem erkend.
Het modern water management neemt economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische belangen gelijkwaardig mee in de beleidsbeslissingen en beschouwt elke afweging vanuit de context van het totale stroomgebied. Het modern watermanagement heeft als uitgangspunt duurzaamheid voor de lange termijn en niet het korte termijn gewin. Vanuit deze invalshoek zijn er recent allerlei nieuwe ontwikkelingen op gang gekomen die de toekomst van het ruimtegebruik en het watermanagement grotendeels zullen gaan
bepalen.

Voorbeelden van deze nieuwe ontwikkelingen zijn ondermeer:

Lees verder: Kennisdisciplines