Kennisdisciplines

 1. Home
 2. /Watermanagement
 3. /Kennisdisciplines
Er zijn verschillende kennisdisciplines van toepassing op het beheer van watersystemen. Voor het presenteren van die kennisdisciplines is gekozen voor de volgende indeling:
 • Waterkwantiteit
 • Waterkwaliteit
 • Ruimtegebruik in relatie tot het watersysteem.

Het is onmogelijk om inhoudelijk een strikte scheiding tussen deze categorieën te maken daarom zal in vrijwel elk boek of artikel over het onderwerp watermanagement een overlap met meerdere categorieën hebben.


Waterkwantiteit

Waterkwantiteit heeft betrekking op de kennis over de hydrologische en hydromorfologische processen van stroomgebieden die van belang zijn voor de afvoerpatronen. Daarnaast gaat het vooral ook om de interacties tussen water en het landschap en hoe de mens daarmee omgaat.
Sleutelwoorden zijn:

 • Landwinning, klimaatverandering, hoogwaterbescherming (zowel technisch als sociaal-economisch)
 • Hoogwaterbescherming langs de grote rivieren en de kust
 • Natuurlijke rampen en door de mens geïnduceerde rampen
 • Beleid -en bestuurlijke aspecten m.b.t. hoog en laagwaterproblematiek.


Waterkwaliteit
Met betrekking tot het begrip waterkwaliteit wordt de vraag gesteld welke factoren c.q. processen  van belang zijn voor de chemische kwaliteit van het water in een stroomgebied. Op welke wijze kan waterkwaliteit worden gemeten en hoe kan de waterkwaliteit worden verbeterd (zowel technisch als op natuurlijke wijze).
Sleutelwoorden zijn:

 • Monitoring waterkwaliteit
 • Technieken om water te zuiveren (natuurlijke en technische)
 • Biochemische processen in wetlands
 • Beleid -en bestuurlijke aspecten m.b.t. waterkwaliteit(verbetering).


Ruimtegebruik in relatie tot het watersysteem
Kennis met betrekking tot alternatief ruimtegebruik dat leidt tot een meer duurzaam beheer van stroomgebieden. Duurzaam betekent hier een betere balans tussen economie, veiligheid en ecologie. Daarnaast ligt het accent ook op de wederzijdse afhankelijkheid tussen ruimtegebruik en de natuurlijke processen van stroomgebieden.
Sleutelwoorden zijn:

 • Innovaties m.b.t. overstromingsbestendige bouw; innovaties m.b.t. alternatief ruimtegebruik in de landbouw sector zodat meer dynamiek en de zoet-zout gradiënt in de kuststreek kan worden hersteld
 • Herwaardering in sociaal-economisch opzicht van de zee en de rivieren (andere manier van omgaan met zoet -en zoutwater)
 • Beleid -en bestuurlijke aspecten m.b.t. alternatief ruimtegebruik.