Introductie

  1. Home
  2. /Watermanagement
  3. /Introductie
Het waterbeheer of 'watermanagement' omvat al die activiteiten die nodig zijn voor een veilige afvoer van water, sediment en ijs wat door de rivieren wordt aangevoerd. Daarnaast moet er voldoende schoon oppervlakte en grondwater zijn voor een gezonde leefomgeving voor plant, dier en mens.

De zorg voor een veilig en vlot transport van goederen over water (scheepvaart) en het voorkomen van kust erosie (kustbeheer) is ook onderdeel van het watermanagement. Watermanagement en ruimtegebruik zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze beïnvloeden elkaar en moeten in nauwe samenhang met elkaar worden ontwikkeld en gerealiseerd.

Het watermanagement heeft in de loop van de eeuwen talrijke ontwikkelingen meegemaakt. Eeuwenlang was de strategie gericht op landwinning en werden riviersystemen ingrijpend veranderd ten behoeve van scheepvaart en waterkracht. Een veerkrachtig, dynamisch stroomgebied werd geleidelijk aan getransformeerd tot een onstabiel en statisch watersysteem met hoge onderhoud -en beheerskosten en hogere veiligheidsrisico's. De rivier werd heel lang gezien en behandeld als een gebruiksobject.

Respectievelijk in de jaren zeventig en negentig van de vorige eeuw werd het belang van een goed ecologisch functionerend en hydrologisch veerkrachtig systeem erkend. Het modern water management neemt economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische belangen gelijkwaardig mee in de beleidsbeslissingen en beschouwt elke afweging vanuit de context van het totale stroomgebied. Het modern watermanagement heeft als uitgangspunt duurzaamheid voor de lange termijn en niet het korte termijn gewin.

In de hierna volgende beknopte introductie over watermanagement wordt aandacht besteed aan het begrip watercyclus en het Hollandse watermanagement.

Op de volgende pagina's volgt een beknopte introductie over watermanagement.
Na de introductie volgt een overzicht van de catalogi.
Afgesloten wordt met informatie over opleidinsinstellingen en onderzoeksinstellingen.